Dr. Takács Bence Géza

Beosztás:

Telefonszám:

+36 1 463 1353

E-mail:

takacs.bence@emk.bme.hu

Szoba:

K. ép / mf. 26/7.

Konzultációs időpont:

kedd 16-17

Kutatási terület:

Globális helymeghatározó rendszerek és alkalmazásaik

Kapcsolódó projektek

PBN4HU: hét polgári és három katonai repülőtéren teljesítményalapú eljárások megtervezése, publikálása. linkpublikáció

BEYOND: Building EGNSS Capacity On EU & Neighbouring multimodal Domains, publikációpublikációelőadás

EDCN: Egnos Data Collection Network, monitor állomás üzemeltetése

GPS interferencia, előadás, publikáció

ETRS89-EOV/Balti átszámítás: előadásposzter, publikáció

Kapcsolódó fontosabb publikációk

In: Bacsárdi, László; Kovács, Kálmán (szerk.) Selected papers of the 6th International Conference on Research, Technology and Education of Space (H-SPACE 2020)
Budapest, Magyarország : Magyar Asztronautikai Társaság (2020) 98 p. Paper: HSPACE2020-FP-5 , 5 p.

Rita Markovits-Somogyi, Bence Takács, Alberto de la Fuente, Peter Lubrani: Introducing E-GNSS navigation in the Hungarian Airspace: the BEYOND experience and the relevance of GNSS monitoring and vulnerabilities.
In: László Bacsárdi, Kálmán Kovács (szerk.) Selected papers of the 3rd International Conference on Research, Technology and Education of Space (H-SPACE2017). 80 p.
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.02.09-2017.02.10. Magyar Asztronautikai Társaság, pp. 64-70.

Takács B, Siki Z, Markovits-Somogyi R: Extension of RTKLIB for the Calculation and Validation of Protection Levels
International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing (2002-)
XLII-4/W2: pp. 161-166. (2017) FOSS4G-Europe 2017. Marne-la-Vallée, Franciaország: 2017.07.18 -2017.07.22.

Takács Bence, Siki Zoltán: Centiméter pontosságú ETRS89-EOV/Balti átszámítás nyílt forráskódú környezetben. In: Balázs Boglárka (szerk.).
Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VIII.: Theory meets practice in GIS. 462 p. 

Kratochvilla K, Takács B: EGNOS monitor állomás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. GPS MAGAZIN 3:(6) pp. 1-5. (2005)

Ádám József, Bányai László, Borza Tibor, Busics György, Kenyeres Ambrus, Krauter András, Takács Bence: Műholdas helymeghatározás
Budapest, Magyarország : Műegyetemi Kiadó (2004) , 458 p.
ISBN: 9634207901

Bruyninx C, Kenyeres A, Takács B: EPN Data and Product Analysis for Improved Velocity Estimation: First Results In: Ádám J, Schwarz K-P (szerk.) Vistas for Geodesy in the New Millennium. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2001.09.02-2001.09.07. Berlin; Heidelberg: Springer, 2002. pp. 47-53. (International Association of Geodesy Symposia; 125.)

Mérnökgeodézia

Kapcsolódó projektek, referencia munkák

Paksi Atomerőmű magassági alapponthálózatának ellenőrző mérései

Hidak próbaterhelésénél alkalmazott különleges geodéziai feladatok, előadás, előadás video

Nagy építkezések mérnökgeodéziai feladatai (Kossuth téri építkezés: poszter, Millenáris-Széllkapu építkezés, M3 metrofelújítás)

Pincék, barlangok geodéziai felmérése, poszter

Tatai geológus kert felmérése, publikáció

Módszertani útmutató az elavult ingatlan-nyilvántartási térképek korszerű technikákkal végzett felújításához, MMK-FAP

Mérnökgeodéziában alkalmazott alapponthálózatok, MMK-FAP

Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei. Útügyi Műszaki Előírás

Szádvár geodéziai felmérése, poszter

Régi földmérési jelek, Noéh Ferenc cikksorozatából készült poszter

Kapcsolódó fontosabb publikációk

Nauzika Kovács, Balázs Kövesdi, László Dunai, Bence Takács: Loading Test of the Rákóczi Danube Bridge in Budapest. PROCEDIA ENGINEERING 156: pp. 191-198. (2016) 9th International Conference "Bridges in Danube Basin 2016", BDB2016. Zilina, Szlovákia: 2016.09.30 -2016.10.01.

Szente István, Takács Bence, Harman-Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás: Managing and Surveying the Geological Garden at Tata (Northern Transdanubia, Hungary). GEOHERITAGE 11 pp. 1353-1365. , 13 p. (2019)

Takács B, Siki Z, Égető Cs, Bényi L: Mérnökgeodéziában alkalmazott alapponthálózatok: A jó gyakorlat bemutatása mintapéldákkal. Budapest, Magyarország : Magyar Mérnöki Kamara (2018)

Holéczy Ernő, Oláh Róbert, Siki Zoltán, Takács Bence, Tóth Zoltán, Varga Tibor: Módszertani útmutató az elavult ingatlan-nyilvántartási térképek korszerű technológiákkal végzett felújításához, 82 p. (2020)

Égető Csaba, Gherman Sámuel, Hrutka Bence Péter, Nagy Nándor Antal, Takács Bence: Pontfelhő az útépítésben. GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 72 : 5 pp. 13-17. , 5 p. (2020)

Hardi Richárd, Dancs Tibor, Takács Bence: Diósdi kőpince geodéziai felmérése. In: Wéber József, Dr. Havasi István. Wéber 2000 Kft (szerk.). LV. Bányamérő Továbbképző és Tapasztalatcsere: 50 éves a bányamérő szakcsoport és 25 éves a bányamérő alapítvány. 142 p. 

Takács Bence, Somogyi Árpád József, Lovas Tamás: A Kossuth téri mélygarázs résfalának ellenőrző mérése lézerszkenneléssel. MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 64:(2) pp. 81-84. (2014)

Joó Péter, Takács Bence: Földtömegszámítás lézerszkenneléssel nyert pontfelhőből. MŰSZAKI ELLENŐR II.:(12) pp. 41-43. (2013)

 

 

Életrajz:

Tudományos fokozat

 • PhD Földtudományok (BME, 2005)

Végzettség:

 • Okleveles földmérő- és térinformatikai mérnök (Budapesti Műszaki Egyetem, 1999)

Fontosabb projektek

 • PBN4HU: hét polgári és három katonai repülőtéren teljesítményalapú eljárások megtervezése, publikálása
 • BEYOND: Building EGNSS Capacity On EU & Neighbouring multimodal Domains
 • EDCN: Egnos Data Collection Network

Egyetemi feladatok

 • kari TDK felelős, Egyetemi TDK Bizottság tagja
 • 2019. évi OTDK Műszaki Tudományi Szekció ügyvezető titkára
 • 2013. évi OTDK Fizika, Földtudományok, Matematika Szekció szervező bizottságának tagja (földtudományok alszekció koordinátora)
 • tanszéki tanulmányi felelős
 • tanszéki TDK felelős
 • tanszéki mérőgyakorlatokért felelős
 • Építészmérnöki Kar Kari Tanácsában az Építőmérnöki Kar képviselője (2012-2019)

Közéleti tevékenység

Tagságok
Funkciók:
 • Magyar Mérnöki Kamara Földmérő Minősítő Bizottság tag
 • Ingatlanrendező Minősítő Bizottság tag
 • Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület tag
Minősítések:
 • Geodéziai tervező (GD-T) és geodéziai szakértő (GD-Sz)
 • Ingatlan-rendező földmérő
Díjak
 • Akadémiai Ifjúsági Díj (2004)
 • TDK Munkáért, BME (2007)
 • Rektori Dicséret (2021)
Érvényesség: 2021.03.16.

 

Publikációk:

MTMTPublonsORCIDGoogleScholarResearchGate