Diplomatervek

 • Egy érdekesebb ingatlan-nyilvántartási célú geodéziai munka elvégzése és dokumentálása.
  (konzulens: Homolya András vagy Dr. Takács Bence) - BSc
 • Földmérő igazságügyi szakértő szerepe egy érdekesebb konkrét perben, pl. telekhatár vita, elbirtoklás, használati megosztás tervezése ügyében, továbbá a feladat elvégzéshez szükséges jogszabályok tanulmányozása, értékelése
 • Nagytáblás zsaluzattal készített monolit vasbetonszerkezetek mértani tervszerűségére vonatkozó előírások, és az ellenőrzésére használható geodéziai módszerek.
  (konzulens: Kiss Albert) BSc
 • Az M2 Mérnökgeodéziai Tervezési Segédlet és a kapcsolatos építőipari szabványok kivitelezést ellenőrző és irányító mérésekre vonatkozó előírásainak összehasonlító elemzése.
  (konzulens: Kiss Albert) BSc
 • Az M2 Mérnökgeodéziai Tervezési Segédlet és a kapcsolatos építőipari szabványok elmozdulások és alakváltozások meghatározására vonatkozó előírásainak összehasonlító elemzése.
  (konzulens: Kiss Albert) BSc
 • Épületalapok, épületek függőleges értelmű mozgásvizsgálatára vonatkozó geodéziai előírások és építőipari szabványok. Az irodalomkutatás eredményei alapján a zsámbéki római katolikus plébániatemplom falazatába rögzített mozgásvizsgálati csapok szintezése.
  (konzulens: Kiss Albert) BSc
 • Permanens GNSS állomások adatainak automatizált feldolgozása
  (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Nagypontosságú abszolút helymeghatározás GNSS technikával
  (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Műholdas helymeghatározásban alkalmazott troposzféramodellek vizsgálata
  (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Regionális ionoszféra modellek levezetése GNSS adatokból
  (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Szoftveres GNSS vevők jelfeldolgozásának elemzése
  (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • A BME központi épületének mozgásvizsgálata GNSS technikával
  (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Alacsony költségigényű GNSS vevők pontosságvizsgálata és alkalmazási lehetőségei
  (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Mozgásvizsgálat a sóskúti mikrogeodéziai hálózatban
  (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • GNSS antennák egyedi kalibrálása forgatórobot segítségével
  (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • GNSS alapú járműkövető rendszer megvalósítása webes környezetben
  (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Magassági alappontok sűrítése GNSS technikával
  (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Robot mérőállomások alkalmazása ipari geodéziai monitoring feladatokhoz, gyakorlati példákon keresztül
  (konzulens: Dr. Siki Zoltán) BSc
 • Ulyxes rendszer továbbfejlesztése és gyakorlati alkalmazása, újabb szenzorok integrálása, mérési idősorok feldolgozása
  (Dr. Siki Zoltán) MSc
 • Regresszió számítás alkalmazása, gyakorlati példákon keresztül az ipari geodéziai méretellenőrzések során
  (konzulens: Dr. Siki Zoltán) BSc/MSc
 • Internetes műszaki térinformatikai adatbázisok és alkalmazások készítése
  (konzulens: Dr. Siki Zoltán) MSc
 • Nyílt forráskódú geoinformatikai szoftverek alkalmazása és továbbfejlesztése
  (konzulens: Dr. Siki Zoltán) BSc/MSc
 • Digitális domborzatmodellek létrehozása különböző forrásokból érkező adatokból és gyakorlati alkalmazásuk
  (Dr. Siki Zoltán) BSc
 • Különböző alappontsűrítési technikák vizsgálata, összehasonlítása. Gyakorlati megvalósítás.
  (konzulens: Dr. Takács Bence) - BSc
 • Különböző tervezési (építész, út, ...) feladatokhoz szükséges geodéziai felmérések készítése. (Alappontsűrítés - részletmérés - digitális ingatlan-nyilvántartási térkép bedolgozása - feldolgozás - térképezés - dokumentálás, konkrét példán keresztül történő bemutatása)
  (konzulens: Dr. Takács Bence) - BSc
 • Permanens GPS-állomások adatainak feldolgozására szoftverek készítése
  (konzulens: Dr. Takács Bence) - BSc
 • Glonass-mérések feldolgozásához szükséges algoritmusok vizsgálata
  (konzulens: Dr. Takács Bence) - MSc
 • Glonass-műholdak pályaszámítása
  (konzulens: Dr. Takács Bence) - MSc
 • Geoidmeghatározás Magyarország területére GOCE gravitációs gradiensekből
  (konzulens: Dr. Tóth Gyula) - MSc
 • Magyarország magassági alapszintjei geopotenciális értékeinek a meghatározása
  (konzulens: Dr. Tóth Gyula) – Msc
 • Dőlésmérők komplex vizsgálata
  (konzulens: Dr. Égető Csaba)
 • Magasságátviteli technikák folyók fölött (felsőrendű szintezés, trigonometriai magasságmérés és GPS mérések alapján)
  (konzulens: Dr. Égető Csaba)
 • Digitális felsőrendű szintezőműszer és léc együttes vizsgálata interferométerrel
  (konzulens: Dr. Égető Csaba)
 • Elmozdulásmérő műszerek vizsgálata interferométerrel
  (konzulens: Dr. Égető Csaba)
 • Szögmérő műszerek kalibrációja interferométerrel
  (konzulens: Dr. Égető Csaba)
 • Műszaki létesítmények beruházási térképeinek létrehozása, a különböző mérési módszerekkel való mérések dokumentálása
  (konzulens: Dr. Tuchband Tamás)
 • Vonalas létesítmények felmérése, a vonatkozó szabályozások áttekintése, a különböző rajzi részek (helyszínrajz, hossz- és keresztszelvények) elkészítése és ezek dokumentálása
  (konzulens: Dr. Tuchband Tamás)