Geodézia mérőgyakorlat

Neptun kód: 
BMEEOAFAT43
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
3
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
9 nap
ZH-k időpontjai: 
8. nap