Bemutatás

Az Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszékének oktatási feladata egyrészről az építőmérnök hallgatók számára az általános geodéziai ismeretek oktatása, másrészről az alapképzésben a geoinformatika-építőmérnökök (egykori nevén földmérő mérnökök), a mesterképzésben pedig a földmérő és térinformatikai mérnökök képzése.  Utóbbi képzésekben tanszékünk oktatja a geodéziai alaphálózatok, vetülettan, mérnökgeodézia, nagyméretarányú felmérések, ingatlannyilvántartás, geofizika, műholdas helymeghatározás, felsőgeodézia és gravimetria tárgyakat.
Hallgatóink posztgraduális képzésen elmélyülhetnek a műszaki térinformatikában, az ingatlankataszteri munkákban, a műholdas helymeghatározási rendszerek használatában egy-egy szakirányú továbbképzés keretében. Mindemellett az építőipari geodézia területén is indítunk – az alapdiploma megszerzését követően - szakirányú továbbképzést.
Legkiválóbb hallgatóink a Vásárhelyi Pál Doktori Iskola keretében, a tanszékünk témavezetése mellett,  PhD fokozatot is szerezhetnek.
Tevékenységünk második pillére a tudományos kutatás. Kutatási projektjeinkben a földmérés, földügy és térképészet mindazon elméleti és gyakorlati vonatkozásaival foglalkozunk, amelyek különösen a nagy pontossági igényű országos (kontinentális, valamint az egész Földre kiterjedő) és helyi mérnökgeodéziai, mozgásvizsgálati, helymeghatározási, továbbá kitűzési és navigációs feladatok megoldásához a hagyományos és korszerű geodéziai és műholdas méréstechnika alkalmazását igénylik. Főbb kutatási területeink közé tartozik: a nagypontosságú műholdas helymeghatározás és annak földtudományi alkalmazásai, földfelszín deformációk meghatározása geodéziai és távérzékelési eszközökkel, Földünk nehézségi erőterének modellezése, illetve automatikus geodéziai monitoring rendszerek fejlesztése és működtetése.
Oktatási és kutatási tevékenységünk mellett valljuk, hogy gyakorlatias mérnököket csak úgy képezhetünk, ha szoros kapcsolatot ápolunk az ipari szereplőkkel. Ezért tanszékünk tevékenységének harmadik pillérét az ipari megbízásaink és szakértői felkéréseink jelentik.

Tanszéki csoportkép 2022

Tanszéki csoportkép 2017

Tanszéki csoportkép 2012

Tancséki csoportkép 2007