Bemutatás

A tanszék egyik alapvető feladata az Építőmérnöki Kar valamennyi BSc hallgatója számára a Geodézia c. tantárgy oktatása, valamint a hozzá kapcsolódó nyári terepi mérőgyakorlat megtartása. Emellett az Építészmérnöki Kar egyik képzésében is tanítjuk a geodézia alapjait.

A másik fontos feladat a geoinformatika-építőmérnöki ágazat, és a földmérő- és térinformatikai mérnök mesterszak hallgatói számára a földmérő szaktárgyak oktatása. Számos választható és szabadon választható tantárgyat is meghirdetünk. Részt veszünk az angol nyelvű képzésben is. A műszaki térinformatika, a kataszteri feladatok, a GNSS alkalmazása és az építőipari geodézia témakörében tartunk másoddiplomás posztgraduális képzéseket. A tanszék kutatási tevékenysége a földmérés, földügy és térképészet mindazon elméleti és gyakorlati vonatkozásai, melyek különösen a nagy pontossági igényű országos (kontinentális, valamint az egész Földre kiterjedő) és helyi mérnökgeodéziai, mozgásvizsgálati, helymeghatározási,továbbá kitűzési és navigációs feladatok megoldásához a hagyományos és korszerű geodéziai és műholdas méréstechnika alkalmazását igénylik.

Az utóbbi időben a tanszék a nyílt forráskódú és szabad felhasználású szoftverek alkalmazásának és oktatásának egyik műhelye is lett.

Tanszéki csoportkép 2012