GeoSES projekt

English

   

https://huskroua-cbc.eu

Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine
ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020
GeoSES - Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban

Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of

dangerous natural and man-made geo-processes in the

HU-SK-RO-UA cross-border region

HUSKROUA/1702/8.1/0065

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében európai uniós támogatással valósul meg - a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar, Általános és Felsőgeodézia Tanszék részvételével - az „Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region” (Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban) megnevezésű projekt.

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében európai uniós támogatással valósul meg - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat részvételével - az „Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region” (Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban) megnevezésű projekt.

 

A projekt a „Közös kihívások a biztonság területén” prioritási cél mentén valósul meg az Ungvári Nemzeti Egyetem vezető partner közreműködésével.

 

A projekt általános adatai:

Projekt rövid címe: GeoSES
Azonosító: HUSKROUA/1702/8.1/0065
A projekt tervezett időtartama: 2019. december 1. – 2021. november 30. (meghosszabbítva: 2022. december 31-ig)
A projekt összköltségvetése: 938 105,22 EUR, melyből EU támogatás: 844 294,68 EUR., a BME-re eső támogatás: 120 870,00 EUR

 

A projekt megvalósításában közreműködő partnerek:
Ungvári Nemzeti Egyetem (vezető partner), Ukrajna
Kolozsvári Műszaki Egyetem, Románia
Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Magyarország
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Magyarország
Pavol Jozef Šafárik Egyetem, Kassa, Szlovákia

 

A projekt általános célkitűzése:

A projekt általános célja a határon átnyúló területek geomonitoringja a természeti és az emberi tevékenységből fakadó vészhelyzetek

megelőzése érdekében. A projekt célja továbbá, a fejlett technológiák innovatív és összehangolt integrálása, melyek révén a Tisza folyó menti

felszínmozgások okai érthetőbbé válnak. Cél közös intézkedések, stratégiák kidolgozása a vészhelyzetek előrejelzésére; a hatóságok és a

lakosság tájékoztatására.

A BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék feladata a műholdas radar és GNSS mérések segítségével a régió felszínmozgásainak

meghatározása, mozgásnak kitett területek beazonosítása és a légköri vízgőz térbeli eloszlásának meghatározását lehetővé tevő GNSS

tomográfiai algoritmus kifejlesztése és egy GNSS alapú légköri vízgőzeloszlás monitoring rendszer kifejlesztése, amely eredményei a

numerikus időjáráselőrejelzést támogatják.

 

Műholdradar-interferometriával előállított
felszínmozgás adatbázis (LTK-KGO/BME):
https://geoses.sgo-penc.hu
 

Légköri vízgőz monitoring rendszer (BME):
http://gpsmet.agt.bme.hu