Tartózkodási idő vizsgálata a budapesti csatornahálózatban

Rövid leírás: 

A budapesti csatornahálózat jelentős részben egyesített rendszerű, azaz a szennyvíz és csapadékvíz elvezetése ugyanabban a hálózatban történik. A két fajta terhelés mennyiségében és minőségében is jelentősen különböző. A csapadékvíz hozama akár 2 nagyságrenddel nagyobb, mint a szennyvíz hozam. A szennyvízben bizonyos utazási időtartam után elindulnak az anaerob folyamatok, berothad, szagproblémák jelentkeznek, betonkorrózió lép fel. Szárazidei vízhozamok a nagyobb átmérőjű csatornákban kis sebességet, kiülepedést eredményeznek. Csapadékesemény idején a sebességek megnőnek, a kiülepedett szennyződés kimosódik. A leírt folyamatok jelentős üzemeltetési problémákat jelentenek a budapesti csatornahálózatot üzemeltető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. számára. A szagproblémák vegyszeres kezelése, a csatornatisztítás, a szennyvíztisztítási többletköltségei indokolják a részletesebb vizsgálatokat.  Hidrodinamikai szimulációs vizsgálatokat lehet végezni pl. SWMM program segítségével. Az FCSM-nél rendelkezésére állnak a szükséges hálózati és mérési adatok..A TDK dolgozatban a kijelölt területen belül érdemes elkészíteni a hidrodinamikai modellt, felderíteni a kritikus helyeket, megvizsgálni a beavatkozási lehetőségek hatását.

Szükséges kompetenciák: csatornahidraulikai, vízgyűjtő hidrológiai és informatikai-adatfeldolgozási ismeretek.

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma