Elhunyt Forgács István kollégánk

2017. április 21. kisértük utolsó útjára Dr. Forgács István nyugalmazott adjunktus kollégánkat. Czakó János az alábbi szavakkal búcsúzott szeretett barátunktól:

Tisztelt Gyászolók!

Furcsa dolog megszakítani egy szomorúságában is felemelő szertartást, de nincs  más módunk kifejezni megdöbbenésünket, és a Családdal való együttérzésünket.
Egy pár szó Pistáról, a volt kollégák nevében.
Gyomán született 1930-ban. Iskoláit szülőfalujában kezdte, majd a budapesti Eötvös Gimnáziumban érettségizett. Sorkatonai szolgálatát meghosszabbítva térképész bemérőtiszti képesítést szerzett. A BGTV-nél 1953-tól topográfusként, - a vállalat átnevezésével -  a Kartográfiai Vállalatnál, fotogrammetriai csoportvezetőként dolgozott. Eközben végezte el az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Általános Mérnöki szakát. Diplomát 1965-ben kapott, és az év őszétől az Általános Geodézia Tanszék dolgozója lett. Doktori címet 1972-ben szerzett, fotogrammetriából. Mérnöktanári végzettséget, 1974-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktanári szakán. Nyugdíjba vonulásáig – 1989-ig – az Általános Geodézia Tanszék oktatója volt.
A hallgatóktól- úgy mint Önmagától is -  mindig pontosságot  fegyelmet követelt meg. Oktatói munkáját az jellemezte, hogy az ismeretek átadása során a sok éves gyakorlat- ban szerzett tapasztalatokkal egészítette ki a tananyagot. Fotogrammetriai és topográfiai tudását jól tudta hasznosítani az építőmérnök hallgatók sok-sok évfolyamának oktatásban. Kiemelt fontosságot tulajdonított a kenesei mérőtáborban tartott terepgyakorlatoknak. Széles szakmai ismereteit szívesen megosztotta kollégáival. Az egyetem vállalta ipari megbízási munkák teljesítése során több fiatalabb kolléga szakmai fejlődését segítette így. Ezek a volt kollégák a mai napig meleg szívű, segítőkész, nagy tudású tanáruknak is tekintik Pistát.
Ha valaki megírná az „Emberi Színjáték”-ot…abban a hűséges, szerető Társat…a gondoskodó Édesapát…az odaadó, bölcs Nagypapát, a szívós, kitartó munkatársat  leghitelesebben Pistáról tudná megmintázni. Bár nyugdíjba vonulása után Családjának élt és szolgált, a Tanszékkel sem szakadt meg a kapcsolata, részt vett a fontosabb közösségi rendezvényeken.
Szimpatikus Embersége örök emlék és példakép marad azok számára, akik ismerhették.
Szeretve Tisztelt Barátunk, Kollégánk!
Nyugodj békében! Isten Veled!