Nagy teljesítőképességű híd/útpályaburkolati betonok betontechnológiai kihívásai

Rövid leírás: 

Napjaink építéstechnológiai kihívásai közé tartozik hídjaink pályaburkolatának felújítása és karbantartása. Több esetben is bebizonyosodott, hogy az aszfalt burkolatok élettartama túl rövid idejű, különösképpen a nagy forgalmi terhelésű utakon, pl. autópályák, elsőrendű főútvonalak, és fenntartásuk is sok útlezárással, tereléssel, forgalomkorlátozással jár. Mindez elsősorban az aszfaltok nyomvályúsodásának és kátyúsodásának köszönhető, amit ezideig technológiai eszközökkel nem lehetett kiküszöbölni. Erre a problémára ad egy megolldási lehetőséget beton pályaburkolatok alkalmazása. A beton anyagtulajdonságaiból adódóan nem hajlamos a nyomvályúsodásra, viszont sok egyéb betontechnológiai szempontot figyelmbe kell venni ilyen burkolatok készítésekor. Például: fagyállóság, fagylehámlás, zsugorodás, hőtágulás, vasalás és annak korróziója, karbonátosodás, kloridkorrózió (sóállóság), dilatációs hézagkiosztás, hídszigeteléssel való együttdolgozás/erőátadás. A TDK kutatás keretein belül ezekre a problémákra keresünk technológiai oldalról választ laboratóriumi kísérletek segítségével. A TDK keretein belül a téma egy részét is fel lehet dolgozni, nem szükséges az összes felvetett kérdéskört vizsgálni.

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma