Anyagtudomány építőmérnököknek

Neptun kód: 
BMEEOEMMS52
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0