Makroműanyagok vándorlásának vizsgálata folyókban / Analysis of macroplastic transport in rivers

Rövid leírás: 

A kutatásban új módszereket fejlesztünk a folyóban vándorló műanyag hulladék vándorlásának vizsgálatára. Videó alapú, mesterséges intelligenciára épülő eljárásokkal vizsgáljuk a műanyagok (elsősorban PET palackok) területi és időbeli eloszlásait és megpróbálunk annak dinamikájára becslést tenni. Emellett számítógépes szimulációs eljárásokkal, hidrodinamikai modellek segítségével elemezzük a folyó hidrológiai és áramlási viszonyaitól függő transzportfolyamatokat.

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma