Diplomatervek

Felmérések

 • Magasságátviteli technikák folyók fölött (felsőrendű szintezés, trigonometriai magasságmérés és GPS mérések alapján) (konzulens: Dr. Égető Csaba)
 • Különböző alappontsűrítési technikák vizsgálata, összehasonlítása. Gyakorlati megvalósítás. (konzulens: Dr. Takács Bence) - BSc
 • Különböző tervezési (építész, út, ...) feladatokhoz szükséges geodéziai felmérések készítése. (Alappontsűrítés - részletmérés - digitális ingatlan-nyilvántartási térkép bedolgozása - feldolgozás - térképezés - dokumentálás, konkrét példán keresztül történő bemutatása) (konzulens: Dr. Takács Bence) - BSc
 • Vonalas létesítmények felmérése, a vonatkozó szabályozások áttekintése, a különböző rajzi részek (helyszínrajz, hossz- és keresztszelvények) elkészítése és ezek dokumentálása (konzulens: Dr. Tuchband Tamás) - BSc

Felsőgeodézia

 • Geoidmeghatározás Magyarország területére GOCE gravitációs gradiensekből (konzulens: Dr. Tóth Gyula) - MSc
 • Magyarország magassági alapszintjei geopotenciális értékeinek a meghatározása (konzulens: Dr. Tóth Gyula) - Msc

Ingatlannyilvántartás

 • Egy érdekesebb ingatlan-nyilvántartási célú geodéziai munka elvégzése és dokumentálása. (konzulens: Homolya András vagy Dr. Takács Bence) - BSc
 • Földmérő igazságügyi szakértő szerepe egy érdekesebb konkrét perben, pl. telekhatár vita, elbirtoklás, használati megosztás tervezése ügyében, továbbá a feladat elvégzéshez szükséges jogszabályok tanulmányozása, értékelése (konzulens: Homolya András vagy Dr. Takács Bence) - MSc

Mérnökgeodézia

 • Nagytáblás zsaluzattal készített monolit vasbetonszerkezetek mértani tervszerűségére vonatkozó előírások, és az ellenőrzésére használható geodéziai módszerek. (konzulens: Kiss Albert) - BSc
 • Az M2 Mérnökgeodéziai Tervezési Segédlet és a kapcsolatos építőipari szabványok kivitelezést ellenőrző és irányító mérésekre vonatkozó előírásainak összehasonlító elemzése. (konzulens: Kiss Albert) - BSc
 • Az M2 Mérnökgeodéziai Tervezési Segédlet és a kapcsolatos építőipari szabványok elmozdulások és alakváltozások meghatározására vonatkozó előírásainak összehasonlító elemzése. (konzulens: Kiss Albert) - BSc
 • Épületalapok, épületek függőleges értelmű mozgásvizsgálatára vonatkozó geodéziai előírások és építőipari szabványok. Az irodalomkutatás eredményei alapján a zsámbéki római katolikus plébániatemplom falazatába rögzített mozgásvizsgálati csapok szintezése. (konzulens: Kiss Albert) - BSc
 • Robot mérőállomások alkalmazása ipari geodéziai monitoring feladatokhoz, gyakorlati példákon keresztül (konzulens: Dr. Siki Zoltán) - BSc
 • Regresszió számítás alkalmazása, gyakorlati példákon keresztül az ipari geodéziai méretellenőrzések során (konzulens: Dr. Siki Zoltán) - BSc/MSc
 • Ulyxes rendszer továbbfejlesztése és gyakorlati alkalmazása, újabb szenzorok integrálása, mérési idősorok feldolgozása (Dr. Siki Zoltán) - MSc
 • Műszaki létesítmények beruházási térképeinek létrehozása, a különböző mérési módszerekkel való mérések dokumentálása (konzulens: Dr. Tuchband Tamás) - BSc

Műholdas helymeghatározás

 • Permanens GNSS állomások adatainak automatizált feldolgozása (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Nagypontosságú abszolút helymeghatározás GNSS technikával (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Műholdas helymeghatározásban alkalmazott troposzféramodellek vizsgálata (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Regionális ionoszféra modellek levezetése GNSS adatokból (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Szoftveres GNSS vevők jelfeldolgozásának elemzése (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • A BME központi épületének mozgásvizsgálata GNSS technikával (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Alacsony költségigényű GNSS vevők pontosságvizsgálata és alkalmazási lehetőségei (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Mozgásvizsgálat a sóskúti mikrogeodéziai hálózatban (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • GNSS antennák egyedi kalibrálása forgatórobot segítségével (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • GNSS alapú járműkövető rendszer megvalósítása webes környezetben (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Magassági alappontok sűrítése GNSS technikával (konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs)
 • Permanens GPS-állomások adatainak feldolgozására szoftverek készítése (konzulens: Dr. Takács Bence) - BSc
 • Glonass-mérések feldolgozásához szükséges algoritmusok vizsgálata (konzulens: Dr. Takács Bence) - MSc
 • Glonass-műholdak pályaszámítása (konzulens: Dr. Takács Bence) - MSc

Műszervizsgálat

 • Dőlésmérők komplex vizsgálata (konzulens: Dr. Égető Csaba)
 • Digitális felsőrendű szintezőműszer és léc együttes vizsgálata interferométerrel (konzulens: Dr. Égető Csaba)
 • Elmozdulásmérő műszerek vizsgálata interferométerrel (konzulens: Dr. Égető Csaba)
 • Szögmérő műszerek kalibrációja interferométerrel (konzulens: Dr. Égető Csaba)

Műszaki térinformatika

 • Nyílt forráskódú geoinformatikai szoftverek alkalmazása és továbbfejlesztése (konzulens: Dr. Siki Zoltán) - BSc/MSc
 • Digitális domborzatmodellek létrehozása különböző forrásokból érkező adatokból és gyakorlati alkalmazásuk (konzulens: Dr. Siki Zoltán) - BSc
 • Internetes műszaki térinformatikai adatbázisok és alkalmazások készítése (konzulens: Dr. Siki Zoltán) - MSc