Műszaki térinformatika szakirányú továbbképzés

A képzés során a diákok elsajátítják a GIS (térinformatikai rendszerek) tervezéshez, adatfeltöltéshez, működtetéshez és a felhasználói igények kielégtéséhez szükséges ismereteket, az alapképzettségüknek megfelelő szakmai feladatok ellátása során.

A képzés súlypontját a matematikai, számítástudományi (informatikai) alapok megismertetése mellett a térbeli adatnyerés korszerű módszerei és térinformatikai szoftverismeret képezik. Összefoglaló szaktárgyként három féléven keresztül foglalkozunk geoinformációs modellezéssel (GIS törzsanyag) és féléves kiméretben tantárgyakként a különböző típusú térinformatikai rendszerek (kataszteri, városi, közmű stb.) részleteivel. Lehetőség van e mellett adatbázis-kezelési, programozási ismeretek megszerzésére is.

A felvétel feltételei:

 • Legalább alapképzésben szerzett oklevél a következő képzési ágakban: műszaki képzési terület építőmérnöki és műszaki földtudományi képzési ág; agrár képzési terület gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki képzési ág; agrár képzési terület környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnök képzési ág vagy
 • a következő alapképzési szakon szerzett oklevél: földrajz, földtudományi, környezettan, programtervező informatikus, földmérő és földrendező mérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki, erdőmérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki vagy
 • egyéb alapképzési szakon szerzett oklevél esetén a következő mesterképzési szakokon szerzett oklevél megléte: alkalmazott fizikus, geofizikus, geográfus, geológus, meteorológus, térképész.

A képzés során megszerezhető szakképesítés:

 • Műszaki térnformatikai szaktanácsadó

A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

 • a térinformatika elméleti és matematikai alapjai,
 • térinformatikai adatbázisok tervezése,
 • térinformatikai rendszerek tervezése, megvalósítása és üzemeltetése,
 • adatgyűjtés digitális térképek létrehozásához (raszteres és vektoros),
 • programozási alapismeretek a térinformatika területén.

Készségek, a szakképzettség alkalmazása:

 • a szakterületükön térinformatikai adatrendszerek megvalósítására,
 • digitális térképek létrehozására,
 • vektoros és raszteres térinformatikai adatok kezelésére,
 • települési és közmű-nyilvántartási GIS rendszerek üzemeltetésére,
 • kisebb programozási feladatok megoldására.

A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:

 • elemző, problémamegoldó képesség,
 • nyitottság az új ismeretek irányába,
 • informatikai alapképzettség,
 • kapcsolat- és konszenzusteremtő készség.

Tantárgyak és oktatók

Tárgykód Tárgy Oktató Kredit
1. félév
BMEEOAFTMT1 Matematika I. Deák Ottó 6
BMEEOAFTMT3 Fotogrammetria és távérzékelés I. Balla Csilla 4
BMEEOAFTMT5 Számítógép rendszerek Dr. Rózsa Szabolcs 4
BMEEOAFTMT6 Adatbáziskezelő rendszerek Dr. Siki Zoltán 6
BMEEOAFTMT7 CAD rendszerek Deák Ottó 6
BMEEOAFTMTB Számítógépes grafika Dr. Siki Zoltán 4
2. félév
BMEEOAFTMT2 Matematika II. Deák Ottó 6
BMEEOAFTMT4 Fotogrammetria és távérzékelés II. Balla Csilla 6
BMEEOAFTMT8 Geoinformációs modellezés I. Dr. Siki Zoltán 7
BMEEOAFTMTC A WEB programozása Dr. Rózsa Szabolcs 6
BMEEOAFTMTD Térinformatikai szoftverismeret Dr. Laky Piroska 6
3. félév
BMEEOAFTMTG Városvezetési AM/FM rendszerek Dr. Égető Csaba 6
BMEEOAFTMT9 Geoinformációs modellezés II. Dr. Siki Zoltán 7
BMEEOAFTMTF Műholdas helymeghatározó rendszerek Dr. Völgyesi Lajos 6
BMEEOAFTMTE Térinformatikai alkalmazások Dr. Siki Zoltán 6
BMEEOAFTMTH Geodéziai és kartometriai technológiák Homolya András 6
4. félév
BMEEOAFTMTA Geoinformációs modellezés III. Dr. Siki Zoltán 7
BMEEOAFTMTJ Térinformatikai esettanulmányok Dr. Siki Zoltán 6
BMEEOAFTMTI
BMEEOAFTMTL
Unix operációs rendszer vagy
Objektum orientált GIS programozás
Dr. Siki Zoltán 6
BMEEOAFTMTZ Diplomatervezés (korábbi diplomatervek címei) Választott konzulens 10