Építőmérnöki geodézia szakirányú továbbképzés

A szakember a szakképesítés, továbbképzés elvégzését követően elhelyezkedhet, illetve munkát végezhet az alábbi területeken:

 • Állami és önkormányzati intézményeknél, ahol a feladatok igénylik a digitális mérnökgeodéziai adatbázisok kialakítását
 • Műszaki és természettudományi felsőoktatási intézményekben
 • település-tervezéssel, üzemeltetéssel foglalkozó állami és önkormányzati intézményekben

A felvétel feltételei:

 • az egyetemi végzettség közül, amely okleveles mérnöki, okleveles földmérő mérnöki, földmérő szakon szerzett okleveles mérnöki, földmérő mérnöki szakon szerzett okleveles építőmérnöki és az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett képesítés;
 • a főiskolai végzettségek közül a földmérő üzemmérnöki, a földrendező üzemmérnöki, a földmérő mérnöki, a földrendező mérnöki, valamint a tüzér-földmérő mérnök földmérő mérnöki szakirányon szerzett képesítés,
 • a mesterszakon (MSc) szerzett végzettségek közül az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki, az okleveles birtokrendező mérnöki képesítés,
 • az alapszakon (BSc) szerzett végzettségek közül az építőmérnöki szak geoinformatika-építőmérnöki ágazat (építőipari geodézia vagy térinformatikai szakirány), földmérő és földrendező mérnöki képesítés;
 • az okleveles építőmérnöki, az okleveles erdőmérnöki, az okleveles bányamérnöki végzettség, továbbá az építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki képesítés

A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a következő ismereteket:

 • A digitális mérnökgeodéziai adatbázisok kialakítása
 • Korszerű adatgyűjtési eljárások
 • Adatkezelési módszerek, elemzések
 • Műszaki és humán területek speciális rendszerfelépítése
 • Közművek felmérése és nyilvántartása
 • Az építésügyi eljárások korszerű módszerei

Készségek, a szakképzettség alkalmazása:

A felsorolt témakörök elsajátítását követően a mérnökök képesek lesznek az adott A felsorolt témakörök elsajátítását követően a mérnökök képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok, vizsgálatok ellátására, többek között:

 • A tervezői és kivitelezői területen dolgozó mérnökök a szakterületükön jelentkező mérnökgeodéziai problémák megoldására
 • Speciális, gyors és nagytömegű adat meghatározásra
 • A mérnökgeodéziai adatfeldolgozás komplex módszereinek alkalmazására
 • Minőségbiztosítási eljárások kidolgozására

A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:

 • A mérnökgeodéziai szakterület összetettségéből adódó interaktív látásmód
 • Elemző, problémamegoldó képesség
 • Megfelelő tárgyalási készség
 • Kapcsolat-, és konszenzusteremtő készség

Az Építőmérnöki geodéziai szakirányú továbbképzési szak mintatanterve

Tantárgyak megnevezése Félév (féléves óraszám/vizsga/kredit)
  1. 2. 3. 4.
Matematika 18/v/6 18/v/6    
Építésügyi eljárások 12/v/4 12/v/4    
Utak és vasutak geometriája 18/v/6      
Térinformatikai ismeretek 18/v/6      
Mérnöki létesítmények geodéziája 12/v/4   18/v/6 18/v/8
Építésirányitás, mozgásvizsgálatok 12/v/4   12/v/4 18/v/6
Vállalkozói ismeretek   12/v/4    
Metrológia   12/v/4    
Geoinformatika   12/v/4    
Mérések matematikai feldolgozása   12/v/4 12/v/4  
Elektronikus geodéziai műszerek     12/v/4  
Közművek és nyilvántartásuk   12/v/4    
Városi térinformatika     12/v/4  
Építőmérnöki fotogrammetria       18/v/6
Építéskivitelezés     12/v/4  
Minőségirányítás az építőiparban     12/v/4  
Diplomatervezés       36/ /10
Összesen 90/30 90/30 90/30 90/30