Szeizmikus méretezés

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOHSMT-3
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
1
Tárgyfelelős: 
Szervezeti egység: 
Leírás: 

A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a földrengési hatások és következmények alapvető leírását, jellemzését, a rezgéstani alapismereteket, az egy- és többszabadságfokú rugalmas vagy rugalmas-képlékeny szerkezetek viselkedését, analízis és méretezési módszereit, a szerkezetek egyszerűsített modellezési lehetőségeit, a szabványos tervezési-méretezési alapelveket, a rugalmas és disszipatív szerkezetek viselkedését, valamint méretezési eljárásait.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0
Jegykialakítás szempontjai: 
Bármely ellenőrző dolgozat eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át. A házi feladatok megoldása során minden hallgató konzultációs naplót vezet. A konzultációkon nyújtott teljesítményt a konzulens hallgatónként értékeli. A házi feladatokra a csoportosan megoldandó feladatrészekre a csoport egy pontszámot kap, melyhez hozzáadódik a konzultáción elért egyéni pontszám. A házi feladat egyén szintjén eredménytelen, ha az így nyert HF1+HF2 pontszám nem éri el az elérhető pontszám 50%-át. ED1: 20% ED2: 20% HF1: 10% HF2: 30% Aktivitás: 10%