On-line szolgáltatások

 • 2D/3D-s átszámítás EOV és ETRS89 koordináták között
  Centimteres pontosságú átszámítás ETRS89 földrajzi koordináták és az EOV koordináták, illetve Balti magasság között. Az átszámítás oda vissza elvégezhető, egy pontra vagy akár több pontra is, ha azokat egy fájlban feltöltjük. A kimeneti formátum TXT, de EOV/Balti->ETRS89 számítás esetén a KML és a GPX formátumokat is választhatjuk.
   
 • EOV szelvényszám alapján sarokpontok koordinátái és méretarány
  A megadott EOV szelvényszám alapján megkapjuk a szelvény bal alsó és jobb felső sarokpontjainak EOV koordinátáit illetve a méretarányt és a szelvény oldalhosszait is.
   
 • EOV koordináta és méretarány alapján alapján EOV szelvényszám és sarokpontok koordinátái
  Egy megadott pont EOV koordinátái és a méretarány alapján kiszámítja a pontot tartalmazó EOV szelvény számát, a szelvény sarokpontok koordinátáit, illetve szelvény oldalhosszait.
   
 • Hossztorzulás számítás EOV vetülethez
  A tervezők által megadott méretek valódi méretek és nem a vetületi síkon értendők. A programmal megállapítható, hogy egy munkaterületen a valódi és a vetületi távolságok között mekkora a különbség. Ehhez egy közelítő EOV X koordinátát és tengerszint feletti magasságot kell megadni. A számítással az 1 km-re eső alapfelületi redukció értékét és a lineármodulust kapjuk. A kettő összege adja az 1km-re eső hossztorzulást, amellyel elemi távolságok hossztorzulása számítható.
   
 • Hossztorzulás számítás UTM vetülethez
  Tobbször felvetették már Magyarországon, hogy miért nem cseréljük le az EOV vetületet valamelyik nemzetközi vetületre, például az UTM-re. Ez a kis alkalmazás segíthet a kérdés eldöntésében.
   
 • Budapesti önálló városi rendszerből (BÖV) átszámítás EOV-ba
  Korábban Budapesten használ önálló rendszer városi rendszer koordinátáinak átszámítása EOV-ba ötödfokú polinom segítségével.
   
 • UAV terepi pixelméret számítás
  A szenzor paraméterek és a repülési magasság alapján terepi pixel méret  és ArUco illesztőpontok ajánlott méretének számítása.
   
 • Mértékegységek közötti átváltás
  A program hossz, terület illetve szög mértékegységek közötti átváltást végez. Hosszak esetén méter, öl, láb, yard, mérföld és tengeri mérföld között, terület estén négyzetméter, négyzögöl, hektár, katasztrális hold és hold között, szögek esetén pedig fok, fok-perc-másodperc, új fok, vonás és radián között számíthatunk át. Adott mértékegység csoporton belül bármely mértékegységtől kezdhetjük az átváltást.
   
 • BME északi tömb térkép és alappontok nyílvántartása (a térkép WMS szolgáltatásként is elérhető)
  A térkép tartalmazza a BME északi tömbjét, épületek, utak, zöldterületek, létesített alappontok és szobrok feltüntetésével. A tömb területén található alappontok és szobrok kereshetők a pontszám vagy a szobor nevének megadásával illetve a térképen bármilyen objektumról információk kérdezhetők le (pl.: név, koordináta), ezek le is menthetők különböző formátumokban. A térkép tetszőlegesen nagyítható és kicsinyíthető, rétegek ki- és bekapcsolhatók, távolságok is mérhetők. Oldalt áttekintő térkép segíti a tájékozódást.
  WMS: http://www.agt.bme.hu/cgi-bin/bme.wms
   
 • Gödi mérőtábor térkép és alappontok nyilvántartása (a térkép WMS szolgáltatásként is elérhető)
  A térkép tartalmazza a BME gödi Németh Endre Mérőtelepének alappontjait. A területen található alappontok kereshetők a pontszám megadásával illetve a térképen az alappontokról információk kérdezhetők le (pl.: név, koordináta), ezek lementhetők különböző formátumokban. A térkép tetszőlegesen nagyítható és kicsinyíthető, rétegek ki és bekapcsolhatók, távolságok is mérhetők. Oldalt áttekintő térkép segíti a tájékozódást.
  WMS: http://www.agt.bme.hu/cgi-bin/god.wms
   
 • EU DEM dombotzatmodel magyarországi része EOV-ban (a térkép WMS és WMTS szolgáltatásként is elérhető)
  A térkép tartalmazza az EU DEM domborzatmodell magyarországi területét, EOV koordinátákat kiírva. A térkép tetszőlegesen kicsinyíthető vagy nagyítható. A térkép alapbeállítása -a színezett domborzat- mellett különböző domborzati ábrázolások közül választhatunk. Oldalon áttekintő térkép segíti a tájékozódást.
  WMTS: http://www.agt.bme.hu/maps/eu_dem_tiles/{z}/{x}/{-y}.png
  WMS: http://www.agt.bme.hu/cgi-bin/eu_dem.wms