Beton nagy teljesítőképességgel

Primary tabs

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/51
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
balazs.gyorgy@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az elmúlt évtizedekben óriási fejlődés következett be a beton, mint szerkezeti anyag
tulajdonságai és változatossága terén.A fejlődés további folytatódása prognosztizálható.

Kialakult az a felfogás, hogy a megfelelő kutatási eredményeken alapulva definiálhatók ill.
kivitelezhetők olyan betonok, amelyek közvetlenül a megfogalmazott műszaki igények kielégítésére
alkalmazzák (a vonatkozó angol szakkifejezés „tailor made concrete”).

Ez az egyszerű elv jelentős műszaki nehézségeket jelent anyagtani szempontból. Az igényeket
le kell tudni fordítani először a mechanikai paraméterek szintjére, és azt megfelelő
anyagtulajdonságokkal kell tudni biztosítatni. Jellemző igények lehetnek például: nagy alakváltozó
képesség, kis zsugorodás, tűzállóság, környezetvédelem, jó vízzáróság, jó fagyállóság,
újrahasznosíthatóság és nem utolsó sorban kedvező szilárdság (nagy vagy esetleg kicsi). Ezen
betonokat hívják napjainkban nagy teljesítőképességű betonoknak is.

Jelen kutatás célja lehet az előző bekezdésben megfogalmazott bármely követelmény
teljesítésével kapcsolatos kutatás, ami magában foglal laboratóriumi vizsgálatokat és modellezést
egyaránt.

A várható eredmények körébe tartoznak az anyagviselkedéssel és annak leírásával kapcsolatos
megfogalmazások.

Az optimalizált anyagtulajdonságok a szerkezetek megvalósíthatóságának kulcsát jelentik
egyaránt.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Czoboly Olivér Attila (2014/2016/2017)
Schaul Péter (2016//)
Sólyom Sándor (2015/2018/2021)
Balogh Tamás (2010//)
Mezei Sándor (2008//)
Alimrani Naser (2017/2020/2021)
Státusz: 
régi