Teherhordó üvegszerkezetek

Primary tabs

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/41
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
vigh.laszlo.gergely@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A modern építészet egy jellemző tendenciája, hogy egyre nagyobb transzparens felületeket
szeretnének megjeleníteni. A szerkezet fokozatos kikönnyítésével viszont egyre fontosabb
tartószerkezeti szerephez jut az üveg. Különleges kérdéseket vet fel az építészeti, statikai,
épületszerkezeti és épületfizikai követelmények komplexitása.

Relatíve kevés ismeretünk van még az üvegszerkezetek mint fő teherviselő szerkezetek
viselkedésével kapcsolatban és a méretezés/tervezés is gyerekcipőben jár. A főbb szerkezeti
anyagoktól eltérően a szabványos méretezési háttér hiányzik, szabványos előírások – sem
itthon, sem nemzetközi szinten – nincsenek.

Különleges kérdés az erőbevezetések részleteinek, illetve más szerkezeti elemekkel való
kapcsolatainak kialakítása, viselkedése.

A doktori munka célja teherhordó üvegszerkezeti elemek (födém, gerenda, oszlop) vizsgálata,
különleges tekintettel az erőbevezetés környezetére (üveg-acél teherátadó kapcsolatok),
elméleti kutatás és kísérlettel ellenőrzött végeselemes modell segítségével.

A jelentkezőnek az alábbi feladatokat kell megoldania:

Irodalomkutatás, szakirodalom összefoglalása, fellelhető kísérleti és numerikus eredmények
kiértékelése.

Üveg anyagi sajátosságainak áttekintése, anyagmodellek és alkalmazhatóságuk vizsgálata.

Teherhordó üvegszerkezeti elemek (födém, gerenda, oszlop, stb.) és rendszerek (üvegfal,
üvegtető, hibrid üveghéjak, stb.) globális viselkedésének áttekintése.

Kiválasztott szerkezeti elemek, illetve erőbevezetési környezetének lokális vizsgálata kísérleti
program keretében: program kidolgozása, megtervezése, végrehajtása.

Szerkezeti elemek erőbevezetés környezetének végeselemes vizsgálata: modellfejlesztés,
ellenőrzés, végeselemes analízisen alapuló vizsgálati eljárás kidolgozása.

Javaslat méretezési eljárásra: az eredmények, formulák, illetve kidolgozott
analitikus/numerikus módszerek méretezési eljárásokban való alkalmazhatósága.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Eduardo Charters (2014/2018/2019)
Balogh Tamás (2013/2016/2018)
Simon József (2012/2015/2016)
Zsarnóczay Ádám (2010//2014)
Nyírõ Zsolt (2009//)
Kezh Sardasht Sardar Weli (2019/2023/2023)
Státusz: 
régi