Víztelenítés

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKMI53
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tantárgy célja, hogy az elvezető rendszer egymásra épülő, többnyire egymással kölcsönhatásban lévő elemeinek tervezési elveit és alapjait, ezen belül a felszíni csapadékvíz lefolyásának számítását és az elvezető létesítményeket (zárt csatornák, árkok, folyókák, átereszek), a pályaszerkezet víztelenítését, a pályavizek befogadó vízfolyásokba vezetését, továbbá a tervezhető és a nem tervezett közúti üzem működéséből eredő környezetszennyezés mértékének esetenként szükségessé váló kezelési igényeit és az üzemeltetés feladatait megismertesse a hallgatókkal.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0
Jegykialakítás szempontjai: 
A tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat, valamint az előadásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik. Az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki négy vagy több előadásról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét. Az előadásokon katalógus van. A zárthelyi eredménytelen, ha nem éri el az 50%-ot.