E-GNSS hálózat kiépítése

A Hungarocontrol PBN4HU projektje keretében létesített E-GNSS hálózat kiépítését elkezdtük. Jelenleg 5 állomás már működik, a teljes hálózat (11 állomás) kiépítésével várhatóan év végére készülünk el. A hálózat alapvetően az EGNOS korrekciókkal támogatott GNSS helymeghatározás hatékonyságát vizsgálja monitoring jelleggel. A rendszer szigorú nemzetközi szabványokban definiált pontossággal, integritással, rendelkezésre állással, valamint  folytonossággal kapcsolatos előírások teljesülését vizsgálja, mely a légi közlekedésben a GNSS alapú navigációs rendszerek bevezetésének alapvető feltétele.

Az állomásokon telepített GNSS-vevők az amerikai GPS-, az orosz Glonass-műholdak jelei mellett az európai Galileo-műholdak jeleit is veszik. A nyers mérési adatok feldolgozását nemzetközi együttműködés keretében a spanyol pildo labs cég végzi. Az állomások a műholdas helymeghatározás számára fenntartott frekvencia tartományban folyamatos interferencia vizsgálatokat is végeznek, az esetlegesen észlelt interferencia jelenségeket a rendszer  naplózza.