MSc felvételire készülőknek 2017.

A BME Építőmérnöki Karára földmérő és térinformatika MSc szakra felvételiző diákok számára itt összegyűjtöttük a felvételi tantárgyakhoz tartozó tankönyveinket, jegyzeteinket, oktatási segédanyagainkat. Tankönyveink és jegyzeteink megvásárolhatók a BME Általános és Felsőgeodézia Tanszékén, helyben olvashatók és kölcsönözhetők a BME Központi könyvtárából.

Tankönyvek:

  • Ádám és társai: Műholdas helymeghatározás, Budapest, Műegyetemi Kiadó 2004 458p
  • Bíró és társai: A felsőgeodézia elmélete és gyakorlata,  Budapest, HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft., 2013. 508 p

Jegyzetek:

  • Krauter András: Geodézia, Műegyetemi. Kiadó, 2002
  • Varga József: Vetülettan, Műegyetemi. Kiadó, 2000
  • Földváry Szabolcsné: Alaphálózatok II., Műegyetemi. Kiadó, 2000

Elektronikus jegyzeteink listája elérhető a tanszéki honlapunkon: http://geod.bme.hu/geod/elektronikusjegyzetek

A felvételi tantárgyaink aktuális honlapja pedig elérhető az alábbi címeken:

A felvételi vizsgán lehetséges kérdések listája, a felvételivel kapcsolatos tudnivalókról a kar honlapján olvashat: http://epito.bme.hu/msc-felveteli